Enfastighetsbolag

The return of: enfastighetsbolag

nature-1547302_1920.jpg

Senaste veckorna har enfastighetsbolag uppmärksammats både i Börsplus, Sparpodden och nu senast på Nordnetbloggen. Vi skrev ett inlägg om enfastighetsbolag redan i april 2016 och det resulterade i några investeringar i den privata portföljen.

När vi senast berörde ämnet för drygt tre år sedan måste jag nog säga att det var med en viss skepticism som jag tittade på de fem enfastighetsbolagen som valdes ut. Dock måste intresset varit högt nog eftersom investeringar gjordes i alla fem. Jag tänkte pilotskolan och utförde empiriska investeringar för bloggens goda rykte😜.
Utvecklingen har varit mycket god med en direktavkastningen som gett ett mervärde. Det visar sig också att de två bolagen som jag sålde av tidigt har gått sämst av de fem.

Bolag och utveckling ser ut enligt följande:

Delarka Holding: anskaffades den 18 april 2016 och såldes 10 april 2017 med en nedgång på 0,5%. Total utdelning på 8 kronor per aktie vid ett anskaffningsvärde på 117 kronor. Om jag hade behållit aktierna hade värdet ökat med måttliga 4% och utdelning per aktie på 32 kronor.

Torslanda Property Investment: anskaffades den 18 april 2016 och såldes 1 december 2016 med en nedgång på 11%. Total utdelning på 4 kronor per aktie vid ett anskaffningsvärde på 136,50 kronor. Orkade antagligen inte med nedgången men om aktierna hade varit kvar skulle det sett ut enligt följande: avkastning på 20% och utdelning per aktie på 32 kronor.

Saltängen Property Invest: avkastning sedan 18 april 2016 på 33% och total utdelning på 29,40 kronor per aktie vid ett anskaffningsvärde på 98,50 kronor.

Link Prop Investment: avkastning sedan 18 april 2016 ligger på 37% och total utdelning på 26 kronor per aktie vid ett anskaffningsvärde på 104 kronor.

Kallebäck Property Investment: avkastning sedan 18 april 2016 ligger på 57% och total utdelning på 33 kronor per aktie vid ett anskaffningsvärde på 118 kronor.

Som jag nämnde tidigare gjorde Börsplus en intressant artikel kring enfastighetsbolag som de kallar konsultdrivna fastighetsbolag. De går igenom kriterier och upplägg men också en graf över belåning, substansrabatt och direktavkastning.

Är det värt att satsa på?
Om låga räntan består, vilket den verkar göra under överskådlig framtid är det intressant med enfastighetsbolag. God direktavkastning kvartalsvis som ligger mellan 4,6% till 7,3% och långa hyreskontrakt med hyresgästerna är två av fördelarna. På den negativa sidan är höjning av räntan och om man tappar hyresgäster som fastigheten i mångt och mycket är specialanpassad för.
Det finns risker med allt men det kliar i fingrarna att titta på ytterligare något enfastighetsbolag, särskilt ett med låg belåning.

Sparabloggen.com

Annons

Enfastighetsbolag: risk eller möjlighet?

fastighet 2

Att äga aktier i bolag som bara har en fastighet har fått kritik från flera håll. Söker man på nätet får man flera träffar där det just riktas kritik mot att det är sista utvägen och risknivån är alldeles för hög när man bara har en eller några hyresgäster.

För den som är intresserad av denna typen av fastigheter och hyresform kan det var idé att äga en mindre del i flera av dem för att minska risken. Vi har plockat fram fem stycken enfastighetsbolag som har stabila stora hyresgäster med långa kontraktstider.

Delarka Holding: äger och förvaltar PostNords svenska huvudkontor i Solna. Fastigheten är fullt uthyrd till 30 april 2026.

Direktavkastning: 6,77%

Delarka 2

Kallebäck Property Investment: fastigheten är en kontorsfastighet med som hyrs ut till SAAB i Göteborg. Fastigheten är fullt uthyrd till december 2021.

Direktavkastning: 8,33%

Kallebäck 3

Link Prop Investment: är ett svenskt fastighetsbolag i Linköping. Fastigheten är uthyrd till 100 procent, där Ericsson och Autoliv står för 38 respektive 30 procent av hyresintäkterna. Ericssons avtal löper till 2026 med möjlighet till stegvis utflytt 2022, 2024 och 2026. Autoliv tillträder huvuddelen av sina lokaler under oktober och den mindre delen som är under nyproduktion, under december. Övriga hyresgäster är Flextronics och utbildningsföretaget Mölk.

Direktavkastning: 3,91%

Link 3

Torslanda Property Investment: äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Sörred i Göteborg. Fastigheten är uthyrd till 100 procent, där Volvo PV representerar 97,5 procent av intäkterna med ett kontrakt som löper till den 31 december 2024. Bolaget förvaltas av den Göteborgsbaserade fastighetsförvaltaren Wilfast Förvaltning AB.

Direktavkastning: 5,91%

Torslanda 2

Saltängen Property Invest: äger fastigheten Saltängen 1 i Västerås som hyrs ut till ICA som främst lager och logistik. Fastigheten är uthyrd till och med 30 september 2022.

Direktavkastning: 9,80%

Saltängen

Nackdelar
Den uppenbara risken är givetvis att fastighetsbeståndet inte är diversifierat. Om till exempel Volvo skulle säga upp hyresavtalet kan det bli svårt att hitta en ny hyresgäst och dessutom blir det dyrt att tillgodose nästa hyresgäst behov.
Troligtvis kommer det låga ränteläget att bestå under några år till men hur ser kostnadsbilden ut om räntan börjar stiga? Det finns också en risk att värdet på fastigheten sjunker om vi hamnar i ett högre ränteläge och med det en tänkbar fastighetskris.

Fördelar
Direktavkastningen på dessa bolag går från 3,91% till 9,8%, vilket är mycket bra. De delas dessutom ut varje kvartal, vilket ger ett jämnare kapitalflöde för investeraren.
Om det är en risk att bara ha en hyresgäst kan man också vända på det. Om kontraket löper på och kanske förlängs så är det en otroligt stabil verksamhet.

Läs mer om enfastighetsbolag:

Petrusko
Dagensps
Fastighetssverige
Fastighetsvärlden

Vad tror Ni, är det sista utvägen eller en stabil inkomst under många år för investeraren?