Månad: december 2014

Bolag för 2015, med sparpodden. Tävling!

investment-competition

I avsnitt 63 av #Sparpodden så skådade Jan Dinkelspiel och Günther Mårder djupt in i kristallkulan för att vaska fram vinnaraktier 2015. Givetvis kommer detta omedelbart att omvandlas till något av en tävling! Sparabloggen tar tillfället i akt att ställa upp dessa herrar mot varandra i en avkastningstävling 2015! En liten försmak inför den löpartävling som herrarna talat om.

Vi har gjort så här: 

 • Under programmet nämnde Jan och Günther en samling bolag. Det var främst tre, men även en del andra nämndes i avsnittet. Günther hänvisade också till ett blogginlägg där han vaskat fram 5 avkastningsbolag. Dessa bolag (8 för herr Mårder och 7 för herr Dinkelspiel) lades jämnt fördelat i två portföljer.
 • Vi gav de tävlande 100 000 kr av högst påhittade pengar att investera.

Som du kan se i sammanställningen nedan så hade Jans portfölj avkastat nätta 64,6% 2014, medan Günthers snittade in på 11,3%. Detta är givetvis irrelevant. Frågan är ju vad som händer 2015! Har Jans tåg redan gått? Kommer Günthers bolag att vända sin utveckling? Eller kommer 2015 att ligga ungefär i linje med 2014?

Givetvis skulle portföljen antagligen se tämligen annorlunda ut om Dinkespiel och Mårder själva skulle fördela kapitalet och balansera innehaven mot varandra och andra investeringar. Detta bortser vi ju såklart helt ifrån!

Vill du själv läsa/lyssna in dig? Följ länkarna!

https://soundcloud.com/sparpodden/sparpodden-ep63-aktierna-du-inte-vill-missa-ar-2015

http://www.nordnetbloggen.se/fem-spannande-investeringar-for-2015/11/12/2014/

Portföljer

Günthers bolag:
BTS Group
Tribona
Bahnhof

Medirox
Elektragruppen
Nolato
Beijer Alma
Malmbergs elektriska

Jans bolag:
Elanders
Consilium
Enea

Mekonomen
Cellavision
Invisio communikation
ITab

Det ska bli spännande att återkomma till dessa portföljer och kora en vinnare i mellandagarna om ett år! Ni som eventuellt inspireras av portföljerna… betänk att en historisk avkastning aldrig är en garanti för en framtida avkastning!

God fortsättning!

Annons

PPM och etiska fonder

etisk bild

Behöver man välja mellan att vara etisk och få bra avkastning? Nej, inte alls men du får vara beredd på att utbudet är begränsat och att de mest attraktiva avkastningsraketerna inte finns med på den etiska listan.
Det finns för närvarande 121 etiska fonder som man kan välja mellan för sin premiepension. Om man ser till hela PPM utbudet finns det 856 valbara fonder. Det är intressant att se vad de innehåller och hur en framgångsrik etisk fond väljer bolag.  Det är lätt att ha en föreställning om vad man ska finna i innehavet som t.ex vindkraft och solenergi. Men här misstar man sig och blir snart varse att fondbolagen har en helt annan syn på vad som är etisk eller snarare vad de väljer bort. Vi tar tar ut de fem fonder som har gått bäst under 2014. Vi väljer att se vilken avkastning de fått hittills under 2014 som jämförelse. Texten är i stort tagen från Avanzas beskrivning av fonderna och PPM numret står inom parentesen tillsammans med fondavgiften.

1: Öhman Etisk Index USA A (678128 – 0,29%)
Fonden är en aktieindexfond med inriktning på USA och placerar i aktier som ingår i MSCI USA-index, dock utesluts bolag som har sin huvudsakliga verksamhet inom alkohol, tobak, vapen, pornografi eller spel. Fondens målsättning är att i så stor utsträckning som möjligt följa MSCI USA-index, vilket gör att fonden får en värdeutveckling i linje med index. Innehaven i fonden är Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Johnson & Johnson och Wells Fargo & Co.

Värdeökning 2014: 32%

2: Skandia USA (511139 – 0,47%)
Skandia USA är en amerikansk aktiefond. Fonden har ingen särskild inriktning på bransch och placerar övervägande i större bolag. Fondens medel får placeras i fondpapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden har rätt att i begränsad omfattning handla med derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och att skydda fonden från kursrisk. Innehaven är Apple Inc, Exxon Mobil, Microsoft, Wells Fargo & Co och JPMorgan Chase & Co.

Värdeökning 2014: 31%

3: SPP Aktiefond USA (248161 – 0,16%)
De största innehaven är Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Johnson & Johnson och General Electric. Som andra största innehav återfinns ett oljebolag. I sin informationstexten står det: Fonden följer Storebrandkoncernens standard för hållbara investeringar. Det innebär att vi inte investerar i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av landminor, kluster- och atomvapen samt produktion av tobak. Alltså vissa tveksamheter kring frågan om klimat- och miljöskada.

Värdeökning 2014: 29%

4: Carnegie Fund – WorldWide Ethical (106492 – 0,41%)
Fonden replikerar Carnegie Worldwide så långt det är möjligt utifrån etiska riktlinjer. Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att investera i noggrant utvalda bolag över hela världen utifrån en trendbaserad och fokuserad investeringsfilosofi. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt.
Fonden har följande största innehav: Visa, Housing Development Finance, Union Pacific, Microsoft och Home Depot.

Värdeökning 2014: 28%

5: Folksam Framtidsfond (435222 – 0,41%)
Folksams Framtidsfond placerar globalt i aktier i företag som är verksamma inom informationsteknologi samt tele- och mediekommunikation. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden avstår från placeringar i tobaksproducerande bolag samt följer vissa placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. De största innehaven är i fonden Apple, Verizon Communication, Microsoft, AT&T och Google. Alltså bara företag inom it och kommunikation.

Värdeökning 2014: 28%

Etiska 5 år

Om man ser på en femårsperiod återfinns alla utom Carnegie i topp 10, vilket indikerar att de håller god kvalité.

Risknivån för dessa fonder är relativt hög och vill man vara etisk lågriskare kan jag rekommendera följande räntefonder med låga avgifter. Dock bör man vara lite vaksam då vi för närvarande lever i en lågräntemiljö.

etiska räntefonder

Topp fem för etiska räntefonder

etiska blandfonder

Vill man höja insatsen något ska man satsa på blandfonder som innehåller både räntor och aktier.

När man väljer att investera i etiska fonder bör man själv göra en analys om vad man uppfattar som etiskt. Passar ett spelbolag in i den profilen, är det lämpligt att oljebolag återfinns i fonden eller är verkligen Apple lämpligt på listan när det har varit tveksamheter kring fabriker som producerar deras produkter. Du gör ditt eget val vad som passar in i din sparprofil. Personligen anser jag att det är mycket bra att klassificeringen finns för att lätt kunna göra ett aktivt val för sitt PPM sparande. Väljer du den etiska profilen har du gjort ett aktivt val mot en bättre värld. Vill du inte ha 100% etiskt sparande kan man kanske ha hälften av sitt innehåll etiskt i sin portfölj.

Gå in på Pensionsmyndigheten och välj fondsök. Titta runt bland de etiska alternativ som finns på marknaden.

Många som har tjänstepension hamnar i KPA om man inte gör något aktivt val. De är kända för att bara inneha etiska alternativ i sina sparformer. Läs mer här om hur de ser på sin förvaltning.

Vill man fördjupa sig i ämnet listar KPA upp företag som de inte investerar i under respektive område: vapen, tobak, spel, miljö, mänskliga rättigheter, alkohol och korruption. Här finner man mest utländska företag men det förekommer ett antal svenska. Skulle Ni känna osäkerhet över om uppgifterna stämmer, kontakta KPA eller gå direkt till bolaget och ställ frågor. Länken finns här.

Sparekonomen Claes Hemberg på Avanza skriver mycket bra om etiska fonder, inte bara inom PPM. Läs inlägget här.

Lycka till med ditt val!

Att spara enkelt – det är nyckeln till framgång!

PiggybankInvestera enkelt! Men inte i spargrisen. Pengar ska förränta sig!

Konsumentverket har genomfört en undersökning där de tittat närmare på om personer som följer råd från bankens ”rådgivare” får en bättre avkastning än de som gör sina egna val. Föga förvånande visade det sig att personer som inte tar råd från fondinstitut eller banker får en bättre avkastning. Rådgivarna är nämligen inte rådgivare… de är säljare!

SVT fördjupar sig i ämnet.

Per H Börjesson (VD för Investment AB Spiltan) har skrivit om ämnet flera gånger tidigare. Rådgivarna arbetar inte med att hjälpa dig att få dina pengar att växa. De jobbat med att skaffa intäkter åt sin arbetsgivare, genom att placera dina pengar på det sätt som betalar banken/institutet bäst.

Rådgivarna är dock inga skurkar, men de ger dig inte de bästa råden. Ett exempel är min bror. Han gick till sin bank för att placera pengar och kom ut med aktieindexobligationer. En produkt som är ”riskfri”, där man får tillbaka alla pengar även om det värsta händer. Dessutom kan det ge avkastning och det är aldrig fel!

Tyvärr tar banken 10% i avgift direkt (vanligtvis) och placerar bara 10% av kapitalet i något aktieindex och resten i ränteobligationer. Detta är ju ganska tekniskt, men det betyder i alla fall att banken börjar med att låta kunden betala för hela eventuella risken och sedan ger de kunden en relativ lågriskprodukt med förhållandevis låg avkastning. Dessutom tar de bra betalt. Så arbetar inte en rådgivare,  det gör en säljare. Detta gillar inte Per H Börjesson och inte jag heller.

Vad ska du då göra för att skapa dina egna förutsättningar? Följ några enkla råd:

 • Lägg undan 10% av din inkomst till dina besparingar.
 • Börja bygg ett buffertsparande på ett ”högränte”-konto.
 • Fundera på din riskprofil: hur stor risk du vill ta:
  • Lågrisk: Placera 10% i aktiefonder och 90% i räntefonder.
  • Medelrisk: Placera 50% i aktiefonder och 50% i räntefonder.
  • Högrisk: Placera 100% i aktiefonder.
 • Försök hålla nere avgifter genom att använda en nätmäklare (Avanza eller Nordnet).

Man kan även investera mer avancerat. Man kan köpa enskilda aktier i olika bolag, bygga en aktieportfölj. Men man behöver inte,  man kan spara enkelt och det är nyckeln till framgång. Sedan är det risk som ger avkastning, men man kan hålla nere den genom att vara långsiktig. Här kommer Sparabloggen.com hjälpa dig på vägen!

Lycka  till med dina besparingar!

Räntefonder:
AMF Räntefond kort (väldigt låg risk, avkastningen lägre)
AMF Räntefond lång (högre risk, låg avgift!)

Aktiefonder Sverige:
Avanza Zero (fonden utan avgift på Avanza)
Nordnet Superfonden Sverige (fonden utan avgift på Nordnet)
Spiltan aktiefond Investmentbolag (mycket bra avkastning, låg avgift)
SPP Aktiefond Sverige (låg avgift)

Aktiefonder Globalt:
SPP Aktiefond Global
Skandia Global Exponering
AMF Aktiefond Global

Aktier del 4 – Att bygga sin portfölj med proffsens hjälp!

banner-1020369_1920

Det är väldigt svårt att rekommendera aktier åt andra. En man skrev ”Man kan aldrig lyckas när man rekommenderar aktier åt andra. Om aktien går upp är personen som tog rådet väldigt smart, om aktien går ner så är personen som gav rådet väldigt dum.”

Trots detta ska du här få några råd. Jag ställer mig på proffsen axlar. Jag har undersökt vad proffesionella fondförvaltare har köpt för aktier i sina portföljer. Visst borde det finnas bra kvalitetsbolag att hitta där? Vi följer helt enkelt ett av Günther Mårders alla goda råd!

Günther Mårder talar om hur du kan få inspiration när du väljer din portfölj.

De råden som jag vill ge dig när du handlar aktier är att det inte ska vara alltför spännande att investera i aktier. Att äga en aktie ska vara lite grand som att att äga skog. Det ska växa lite grand ”hela tiden”. Vissa år växer det bra, andra år växer det dåligt, men på sikt så växer det. (Förutom att börsen inte växer hela tiden…)

Vad är det för bolag då? Ett tryggt bolag som går med vinst, som utvecklas och delar ut en del av vinsten till dig! Det är vad jag tycker du ska satsa på. Jag vet också att för en nybörjare är det ganska svårt att veta vilka bolag det är. Dessutom tycker jag definitivt att du ska fylla din portfölj med minst tio olika bolag, för att sprida riskerna. Man ska inte lägga hela sin eventuella avkastning i händerna på ett enda bolag. Kort sagt vill jag ge dig dessa grundläggande råd:

 • Köp trygga bolag som gör vinst och delar ut en del till dig.
 • Köp minst 10 bolag för att sprida riskerna.
 • Köp max 15 bolag, så att du kan hålla koll.
 • Investera regelbundet, lite varje månad.
 • Investera inte alla dina pengar på en gång!
 • Var långsiktig! Avkastningen kommer i sinom tid!

För att hitta lite inspiration har jag undersökt hur innehållet i 12 olika Sverigefonder som gått bra de senaste åren. Sedan har jag plockat fram de bolag som är mest representerade i de olika fonderna. Och voilá! Vi har byggt en portfölj!

För att se lite hur det såg ut kan du titta på bilden nedan. Det är en sammanställning av alla fonderna och deras innehav:

Fondinnehav totalt

Portföljen som plockas fram ur det här ser ut enligt följande:

Sammanställning
En mycket bra portfölj, med kvalitetsbolag! Välj ut 10-15 eller ta de 12 översta!

Om man vill ha mer förslag på portföljer så tycker jag att fonden Coeli Select Sverige har en mycket spännande portfölj med många bolag som jag själv investerat i:

CoeliDenna portfölj är ganska spännande!
Lik en mina egna portföljer.

Vill ha mer av en utdelningsfond kan man ta en titt på innehållet i fonden Swedbank Robur Sweden High Dividend:

Utdelning
En utdelningsportfölj! Men vad är utdelning?
Mer info kommer på på Sparabloggen i framtiden!

Det var flera förslag det! Jag avslutar med att lämna över till Günther Mårder igen, där han förklarar olika investeringsstrategier för nybörjaren.

Lycka till med portföljbyggandet!

AKTIER DEL 3 – Investeringsdags

Jag går rakt på sak med den vanligaste frågan och kanske också den mest relevanta om man är intresserad av att investera i aktier: Vilken aktie är den bästa att äga? Vi väntar lite med svaret och intar en kritisk hållning till aktiemarknaden och slänger ut några konstaterande och frågeställningar som man bör tänka på innan man tar beslut att investera.

1. Satsa bara de pengar som du anser dig ha råd med, de pengar som du lägger undan måste du vara beredd på att förlora.

2. Vilken risk är du beredd att ta? Hög risk kan ge hög avkastning men chansen att misslyckas ökar också radikalt. Ett exempel: ett teknikbolag som tror sig ha en fantastisk produkt som kommer att frälsa världen. Än så länge går inte företaget med vinst men om och när produkten börjar säljas är chansen till flera hundra procents avkastning stor. Ja, dessa bolag finns men sannolikheten är väldigt liten att du hittar detta bolaget.

hmjosabtelia

Ett av bolagen går inte med vinst, ett av bolagen delar ut 6% i direktavkastning och ett av bolagen har 116 000 anställda. Gissa vad som passar in på respektive bolag.

3. Har du bråttom? Tänk långsiktigt och hitta kvalitetsbolag med en lång och bra historik. Satsar man på daytrading är det en helt annan sak men Sparabloggen fokuserar på det långa perspektivet med så låg risk som är möjlig när det gäller aktier. Därför är det viktigt att inte överreagera när börsen går ned och du ser dina investeringar krympa. Gör då en historisk tillbakablick på börskursen och du kommer inse att det är helt normalt med små eller stora hack i kurvan.

4. Leta utdelningsbolag: företag som varje år delar ut pengar till sina aktieägare. Här finns bolag som Castellum och Hufvudstaden som höjt sin utdelning de senaste 17 åren. Om vi leker med tanken att ett bolag har en direktavkastning goda 5% eller mer (t.ex Skanska, TeliaSonera, Swedbank, NCC, Ratos). Köper vi aktier för 20000 kronor blir denna summan dryga 28000 kronor enbart på utdelningen under tio år. Till detta hoppas man också på att kursen stiger. Trots allt så är den största delen av värdeökningen i en aktie relaterat till utdelningen över tid.

5. Blir jag rik? Du kan förvänta dig att bli miljonär om du har tålamod och viss skicklighet samtidigt som du måste vara beredd på att avvara en del av din lön under lång tid. Din avkastning kommer att variera men över tid jämnas det ut.

6. Vad och var ska jag köpa? På den plattform du väljer att arbeta med (t.ex Avanza eller Nordnet) finns det listor över alla bolag man kan köpa aktier i. Företrädelsevis bör du hålla dig till Small Cap, Mid Cap eller large Cap. VARFÖR Det finns också andra listor att handla från (Nordic MTF, Aktietorget, NGM-börsen, First North, Inofficiella) och det är här som man måste börja granska riktigt kritiskt då många tillväxtbolag finns där.

7. Sprid riskerna: det är viktigt att inte ha alla aktier inom samma bransch. Sprid ut mellan till exempel investmentbolag, byggbolag, industri, dagligvaruhandel, banker. Du kan även sprida risken mer genom att handla aktier i övriga Norden och inte minst i USA. Ett tips är att titta vad olika investermentbolag eller framgångsrika fonder har för innehav. Mycket talar för att de har rätt bra koll på hur marknaden ser ut.

8. Svårt att välja: du kan läsa och höra rekommendationer i olika medier varje dag. Köp, sälj eller behåll. Men vad händer då om alla får den informationen samtidigt? Är det då någon mening att köpa eller sälja just den aktien. Ibland fungerar det, ibland inte. Följ inte råd blint, skaffa dig en uppfattning och kunskap om bolaget du ska investera i.

9. Pengar på kontot: var inte rädd för att ligga i likvider på kontot. Med jämna mellanrum sjunker kursen och då kan det vara läge att hoppa på en aktie.

Nu är det då äntligen dags att avslöja svaret en gång för alla vilken som är den bästa aktien och svaret är: Handelsbanken.
Den har stigit med otroliga 1,9 miljoner procent sedan år 1900. Men som alltid så är det ingen garanti för nästa 100 år.

handelsbanken

En aktiegraf över Handelsbankens utveckling sedan början av 90-talet.

Det bästa hade varit om du hade börjat spara för 20 år sedan.
Men det är aldrig för sent, så börja idag.

Bästa bankkortet till ungdomar!

DP_Bankkort_2_jpg_197826d

Ska man få bra koll på sin ekonomi är det alltid en fördel att börja tidigt. Enligt en undersökning av Intrum Justitia som nyligen presenterades i DN så är vi svenska föräldrar näst sämst i Europa på att lära våra barn om sund privatekonomi. Men det är aldrig försent att börja! Utgångsläget för att börja något nytt eller förändra något är aldrig bättre än just nu!

Det finns mycket att säga om hur man lär sina barn om privatekonomi. Lära barnen att pengar inte växer på träd och att man inte bara kan hämta allt man vill ha i affären. Jag tänkte dock fokusera detta inlägg på de äldre barnen. Ungdomarna som ska börja handha sina pengar själva och därmed behöver kunna ta ut pengar från sitt konto och använda ett bankkort.

Det finns nämligen ingen anledning att betala för banktjänster för barn heller. Internetbank, bankkonto och bankkort ska vara gratis. Speciellt för ungdomar, för vilka 250+ kr om året i avgifter är extra kännbar. Bankerna är nämligen måna om att fånga upp nya kunder, så de här tjänsterna kan man få gratis!

Jag har gjort en liten sammanställning från uppgifterna på Sveriges Konsumenters hemsida över vad bankkortet kostar ungdomen:

Ungdom kort sammanställ

Det upplägg som jag tycker verkar bäst är faktiskt på ICA banken. Där kan man från 13 år, med målsmans hjälp, starta ett ungdomskonto och koppla ett Maestro-bankkort. Detta kostar ungdomen 0 kr i avgifter, men man får istället 1 % rabatt på alla köp hos ICA och gratis uttag i Sverige och utomlands! Detta låter som win tycker jag! Sedan ska man vara medveten om att övriga banktjänster också kommer att kosta den unga vuxna! Men det slipper man på ICA Banken! De flesta andra bankerna tar ju även betalt för sin internetbank-lösning!

bankkortmaestro-ansokan

Öppnar du upp ett ungdoms-engagemang på ICA Banken får du tillgång till alla de tjänster som behövs; bankkonto, bankkort, räkningsbetalning, internetbank, mobilbank på app. Dessutom finns det riktigt bra villkor när man sedan blir student!

Nackdelen kan vara att föräldrar och barn får olika banker, vilket gör att en banköverföring kan ta en bankdag. Det borde oftast inte vara något problem, men om det ändå är det så kan man ju använda swish för att föra över pengar.

 

Än så länge finns ju inte Sparabloggens VISA-kort…

Sparabloggen VISA