Peer to peer

P2P: hur gick det egentligen?

Skärmavbild 2017-10-14 kl. 22.14.04.png

Vi har tidigare skrivit om Peer-to-peer lån (P2P) och för att göra sin hemläxa på riktigt valde vi att investera i flera av bolagen. Grundtanken är bra att man lånar pengar av varandra utan att något kreditinstitut finns med. Men det är också här som risken ökar markant för den som investerar. (Läs tidigare inlägg 1, 2, 3 ,4)

Vi investerade i fyra P2P-bolag: Lendify, Toborrow, Sparlån och Savelend. Det första bolaget som investerades i var Lendify i april 2016 och det senaste var Sparlån, mars 2017. Alla har avkastat positivt vilket givetvis är grundförutsättningen för denna typ av investering. Dock skulle tillräckligt många kreditförluster från låntagarna innebära en markant försämrad avkastning.

Lendify
Lendify känns som det klart bästa P2P-bolaget. En snygg och tydlig hemsida där årsavkastningen för oss ligger på 5,61% för tillfället med en medelrisk och löptid på i snitt 5 år. Det som drar ned betyget är att det är ytterst få lån finns att tillgå och när jag var inne och ville investera manuellt fanns bara två lån där de erbjuder låga 1,8% ränta. Bolaget går med förlust och de har i olika omgångar tagit in riskkapital i form av obligationer om 200 miljoner kronor.

Toborrow
Toborrow skiljer sig från de andra då man valt att fokusera på företagslån. Antalet investeringsmöjligheter ligger i snitt på 3-4 i månaden. Jag är helt övertygad att folk är villiga att låna ut pengar vilket syns på de tidigare lånen som är övertecknade. Årsavkastningen för oss ligger för närvarande på 7,1% före skatt. Vad vi kan se så går bolaget med förlust (2016).

Savelend
Savelend erbjuder två olika sorters P2P-lån, ett för snabblån upp till 5000 kr och ett som är mellan 15.000-50.000 kr. Det första kontot har avkastat 10,8% medan det senare ligger på runt 5%. Det här är den klart sämsta av de fyra som vi presenterar. Sidan fungerar dåligt och informationen är ologiskt uppbyggd. Nu håller de på och bygger upp en ny sida som vi får hoppas skall fungera bättre.
I årsredovisningen skriver de ”Bolagets målsättning är att vid slutet av 2017 ha 2 000 aktiva investerare, förmedlat kapital för 200 msek och omsätta 30 msek.” I resultaträkningen för 2016 visar bolaget på ett positivt resultat.

Sparlån
Sparlån är i klass med Lendify vad gäller tydlighet och grafiskt gränssnitt. De ger mycket information kring lån, risknivå och avkastning. Vi valde att investera i de säkraste lånen där löptiden ligger på 75 månader men där Sparlån gör bedömningen att låntagarna kommer att betala tillbaka tidigare och ger en förväntad löptid på 41 månader. Under dessa förutsättningar beräknas årsavkastningen ligga på 3,75%.

Sammanfattning
Jag måste helt ärligt säga att jag inte förstår den riskanalys som bolagen gör. De säger att de har genomgått sedvanlig kreditprövning men det innebär trots allt att de ofta betalar en ränta som ligger över den som man kan få hos etablerade kreditinstitut. Detta tordes bero på att de helt enkelt inte får några krediter hos dem. De säger också att man slipper mellanhänder, vilket innebär de traditionella kreditinstituten. Hos t.ex Lendify ligger avgiften på mellan 1 – 4,5% beroende på kreditrisken. Sparlån har en fast avgift på 1,8% oavsett hur risken eller lånet ser ut. Om man tar det säkraste lånet på Lendify kan man förvänta sig en avkastning på mellan 2,95 – 6% vilket i praktiken skulle innebära minst 1,95% i avkastning minus 30% i skatt.

Bolagen marknadsför P2P där både den som lånar och den som lånar ut är vinnare. Detta scenario är högst osannolikt om man inte är beredd att ta ganska stor risk. Det finns en orsak till varför vissa låntagare inte får lån till ”vanliga” räntor. I de fall där räntan håller en rimlig nivå för låntagaren kan man fundera på om det är tillräckligt hög avkastning för investeraren.
Tanken är mycket god men jag har svårt att se en framtid där man får in låntagare som klarar alla kreditprövningar samtidigt som investeraren vill ha hyfsad avkastning på sitt kapital.
Framtiden får utvisa hur lånemarknaden kommer att se ut.

Sparabloggen.com

Annons

Del 2: P2P ger stabila ränteinkomster

diversify

För några veckor sedan skrev vi inlägget: P2P i ständig utveckling och gick då igenom hur det fungerar och gav lite bakomliggande historia. P2P i detta sammanhang står för att man lånar ut pengar direkt till andra personer genom en webb-baserad plattform. Istället för att du lånar in pengar till banken lånar du direkt ut till en annan part och kan då behålla den räntemarginal som banken annars tar. Nu fortsätter vi vårt samarbete med Sparlån och tittar hur man kommer igång och vilka möjligheter som finns för att få avkastning.

Säkerhet för investerarna
För varje investeringsbeslut man tar är säkerhet och risk en viktig faktor som måste vägas in. P2P förmedlar som bekant lån mellan människor vilket gör att plattformen som mellanhand måste minimera riskerna för kreditförluster.
Sparlån har hårda krav på låntagaren och grundkraven för att bevilja lån är följande:

  • Inga betalningsanmärkningar
  • Fast inkomst av tjänst, pension eller näringsverksamhet
  • Taxerad inkomst på över 150 000 kr per år
  • Skriven i Sverige minst 3 år
  • Över 20 år och yngre än 70 år vid lånets slut

Sparlån gör en kreditprövning där man man genom UC ser över betalningsanmärkningar, inkomster och skulder. Efter detta görs en ekonomisk kalkyl av personen som söker som ligger till grund för den slutgiltiga bedömningen om lånet skall beviljas.
Vad händer om Sparlån går i konkurs? Pengarna är säkra då utlåning skett till privatpersoner och inte till Sparlån, kreditrisken tar man direkt mot låntagaren.

Avkastning och risk
Risken som är förknippad med P2P-lending är om låntagaren inte har möjlighet att betala av lånet, därför är det av största vikt att sprida sina pengar över många lån. Detta medför automatiskt att risknivån hålls ned och minimerar förluster vid inställda betalningar. Sparlån har räknat på detta och gjort bedömning enligt bilderna nedan men de visar också på den förväntade avkastningen beroende på risk.
Intressant är att se hur ränta-på-ränta effekten ger en exponentiell ökning över tid och ger en ordentlig skjuts i avkastning när det har gått ett antal år.

avkastning.jpg

Investering med hög risk

avkastning 2

Investering med låg risk

För att hålla nere risknivån är det fyra faktorer som påverkar: kreditvärdiga svenska privatpersoner, diversifiering, löpande amorteringar och återvinningar. Dessa fyra kan du läsa mer om på Sparlån.
Om man tänker en riskskala som går från sparkonto till sparande i aktiefonder enligt SRRI-modellen, (ett EU beslut att alla fondbolag skall informera om hur framtida resultat kan se ut på en skala 1-7) så placerar sig Sparlån på nivå två med låg risk.

Risk.jpg
Upplägg
De lån som förmedlas är annuitetslån där summan av amortering och ränta är samma varje månad. Man kan välja mellan att ta ut beloppet eller återinvestera sina pengar i nya lån och därmed få en ränta-på-ränta effekt. Räntesatsen som sätts individuellt är fast under hela perioden och bestäms på låneavtalets teckningsdag.

Sparlån tillämpar prestationsbaserad serviceavgift vilket innebär att de inte tar ut någon avgift om ränteutbetalningen uteblir. Serviceavgiften ligger för närvarande på 1,8 procent och dras direkt varje månad.
Det ges möjlighet att göra överföring direkt via konto eller Swish. För den som vill ha kontinuitet i sitt sparande kan även välja att månadsspara via autogiro.
Det finns också en möjlighet att teckna Låneskydd för låntagaren som täcker upp vid sjukdom, ofrivillig arbetslöshet och dödsfall. Denna försäkring skall ses som ett extra skydd för den som är osäker på sin framtid men absolut ingen nödvändighet för varje låntagare.
Bra att veta är att du som långivare inte själv kan välja vilka personer som du lånar ut pengarna till, detta görs bara genom de riskkriterier som beskrevs tidigare i texten.

Enkelt att komma igång
För att starta ett sparande hos Sparlån behöver du bara följa dessa fem punkter och sedan är du igång:

1: Ange din e-postadress
2: Granska och godkänn användarvillkor
3: Följ instruktioner som skickas med e-post
4: Välj investeringsprofil och löptid
5: Gör en insättning

Nu är du igång!
Sparabloggen.com
16 mars 2017

P2P i ständig utveckling

diversify

Vi på Sparabloggen har tidigare skrivit om P2P-Lending och marknaden växer med fler aktörer och nya möjligheter. Både som låntagare och långivare kan man dra nytta av P2P och inte minst utmana och gå förbi de traditionella kreditinstituten.

Vad är P2P?
Affärsidén är enkel och går ut på att man som privatperson lånar ut pengar till andra människor eller företag. För att kunna genomföra detta behövs en plattform som sammanför låntagare med långivare som till exempel Sparlån. Du som långivare sätter in en summa pengar som lånas ut till en låntagare. Ränta och amortering förs in på ditt konto enligt en betalningsplan. Hur mycket man får i ränta beror på din riskvilja där låg risk är lika med säkrare lån. Inga lån släpps igenom utan att det gjorts en kreditprövning på låntagaren och där inga betalningsanmärkningar får finnas.

För att minimera riskerna sprids långivarens pengar ut på flera låntagare vilket innebär att om problem uppstår med en återbetalning minimerar man riskerna. Intäktsströmmen för långivaren är räntan på lånen där P2P-företaget tar ut en fast procentuell avgift på intäkterna. När det sedan kommer till beskattning är det som med alla ränteinkomster 30 procent skatt och finns med som ”inkomst av kapital” i din deklaration.

Bli din egen bank
Många svenskar har aktier och/eller aktiefonder på börsen. Ett sätt att komplettera och sprida riskerna är att agera utanför börsen med P2P-Lending där man får ett månatligt kassainflöde som inte är kopplat till börsen. Dessutom blir man indirekt en personlig konkurrent till kreditinstituten genom att man själv agerar långivare direkt till andra människor och företag. Detta ligger helt i linje med den nya delningsekonomin som innefattar många många områden från taxitjänster, bostäder eller crowdfunding.

Nytt, men ändå inte
P2P-Lending är egentligen inget nytt fenomen, dess historia går tillbaka ända till 1700-talet och det var en vanlig form av lån mellan människor. När bankväsendet gjorde sitt intåg på lånemarknaden och tog över som kreditinstitut avtog det. Faktum är att bankerna bedrev en liknande verksamhet där man förmedlade lån mellan människor, så kallade notariatlån. Detta upphörde 1985 när dåvarande finansminister Kjell-Olof Feldt och riksbankschef Bengt Dennis genomförde en avreglering av den svenska finansmarknaden (Novemberrevolutionen).
När sedan internet och delningsekonomin gjorde det möjligt att förena människor genom olika plattformar var det möjligt att återuppta denna låneform. I Storbritannien startade det första företaget 2005 och har sedan dess utvecklats med många aktörer på marknaden. I Sverige slog P2P-Lending igenom på riktigt under 2014 och sedan dess har marknaden fortsatt att växa. Redan så tidigt som 2007 etablerade sig Loanland som avvecklades och togs över av Trustbuddy 2010. Trustbuddy finns inte kvar på marknaden på grund av bedrägeri mot sina långivare.
Från 2015 måste bolag som förmedlar lån mellan privatpersoner ha tillstånd från Finansinspektionen, allt för att öka säkerheten för alla parter. sparlan3.jpg

Sparabloggen kommer i samarbete med Sparlån att beskriva hur processen ser ut och reda ut begrepp som risk och avkastning och hur man praktiskt går tillväga för att investera i P2P-Lending.

För den som är intresserad att få avkastning på sitt kapital genom P2P-Lending är det mycket att enkelt att komma igång. Med ett Mobilt BankID kan man skapa ett kostnadsfritt konto på Sparlån på bara några minuter, vilket är enkelt och smidigt.

I nästa del av P2P-Lending går vi in på djupet hur tjänsten ser ut och vilka möjligheter som ges för dig som investerare.

Sparabloggen.com
18 februari 2017