Nibe

NIBE:s nyemission.

nibe-pumpar

Har du aktier i det småländska energibolaget NIBE? Grattis! Du har fått vara med om en god tillväxt under en lång tid! NIBE är ett bolag som har som målbild att växa 20% om året. Ett högt satt mål, som de faktiskt har nått under åren! Nu är det alltså dags för nyemission i bolag. Varför då? Vad ska du nu göra?

För att nå tillväxtmålet har NIBE lagt upp en strategi att försöka växa 20% årligen med hälften organisk tillväxt och hälften genom förvärv. Alltså ska de försöka ta marknadsandelar så att de ökar sin omsättning med 10% och sedan köpa bolag i samma bransch så att de växer ytterligare 10%. Ett bolag som de köpte för att ytterligare ta sig in i den stora amerikanska marknaden var bolaget CCG. Tidigare har NIBE använt sin egen kassa för att göra förvärv, men detta stora amerikanska bolag har de planerat köpa med kapital från aktieägarna. Kapital som de nu tar in via en nyemission med företrädesrätt för tidigare aktieägare.

Där har vi alltså lite av bakgrunden. Men frågan är nu hur detta går till, och hur du som aktieägare behöver agera. Själva förfarandet går till så här:

 1. Varje aktie i NIBE som du äger kommer att ge dig en teckningsrätt för nya aktier i NIBE.
 2. Var sjunde teckningsrätt ger dig möjlighet att köpa en nyupprättad NIBE-aktie för 48 kr/st. Det kommer alltså att skapas nya aktier i bolaget, men samtidigt så växer bolaget med det intagna kapitalet/det nyförvärvade bolaget CCG.

  Du måste nu välja att antingen;

 3. svara Ja på erbjudandet att växla över dina teckningsrätter till aktier. I så fall kommer du att få en sjundedel så många NIBE-aktier till, som du måste betala 48 kr för.
 4. eller så svarar du Nej. Du nöjer dig med det antalet aktier som du redan har. I så fall så säljer du sedan dina teckningsrätter för ca 3 – 4 kr på börsen, så att någon annan kan välja att vara med i nyemissionen och betala in kapital till NIBE. Handeln med teckningsrätter börjar idag, 10 oktober.
 5. Om du vill vara med i nyemissionen måste du ha likvider på ditt aktiekontot vid dagen för inväxling av teckningsrätter. Datum för detta är 25 oktober.

Sedan finns den en del saker att fundera på:

 • Hur mycket bör en teckningsrätt vara värd om du vill köpa eller sälja dem. Jag vet inte exakt hur man bör beräkna det, men i handeln idag måndag 10/10 har marknadspriset varierat mellan 3,16 och 3,37 kr/st enligt vad jag har sett.
  (Priset borde vara 1/7 av det mervärde som de nya aktierna ger dig ungefär. Kan man beräkna det som ( (Nuvarande aktiekurs-nya aktiers kurs)/7 =  (70-48)/7 = 3,14 kr/st)?)
 • Kommer CCG ge NIBE en fördel i framtiden? I så fall vill man väl vara med på tåget? Annars kanske man ska avvakta. Är du redan aktieägare så tror du väl redan på NIBE som bolag. Då borde du kanske satsa mer…
 • Har du jämnt antal aktier? Om ditt antal aktier inte är jämnt delbart med sju kommer du att få en slatt med teckningsrätter över. har du t.ex. 300 aktier innan så får du 300 teckningsrätter. Det ger dig möjlighet att teckna dig för 42 ny aktier, men du får 6 teckningsrätter över. Dessa måste du antingen sälja, eller köpa en teckningsrätt till så att du kan teckna dig för en aktie till!

 

Ibland får man ta sitt aktieägaransvar. I detta fall måste du möjliggöra för NIBE att ta in sina 3 miljarder kronor. Antingen får du själv lägga in en del, eller så får du sälja dina teckningsrätter och se till att någon annan kan skicka in din del! Du kan ju faktiskt även göra något mitt emellan och sälja lite teckningsrätter och använda resten!

Alla villkor och datum nyemissionen kan du läsa här.

Vi på $parabloggen köper lite extra teckningsrätter så att vi får ett jämnt antal, och sedan tecknar vi oss fullt!

 

Annons

Beslut bakom köp

Funderade över det aktieinnehav jag har och vilka beslut som ligger bakom mina köp. Först kan jag konstatera att det inte ligger någon djuplodande fundamental analys bakom och ännu mindre någon teknisk sådan.
Varför köpte jag till exempel Skanska, jo det är väldigt lätt att svara på. Jag tittade på Avanza Forum från 12 maj 2011. Det var en intervju med GW Persson och han var övertygande om sitt innehav i just Skanska. Min analys blev: vet han vad han pratar om, ja!
När jag köpte in Medivir i våras var det en rubrik som jag fastnade för: Medivir en kassako. Visst läste jag analysen men jag kunde inte få bort de tre orden från mitt huvud.
Nibe var en aktie som jag tog beslut utifrån två grunder: en vän rekommenderade denna aktie och i en intervju hörde jag talas om Gerteric Lindquist som är VD för Nibe. En engagerad och entusiatisk person som driver företaget framåt.
Apple Inc, enda orsaken till inköp var att jag är en stor Applefanatiker med inköp av allt från Macbook Pro, Iphone, Ipad, Ipod m.m.
Mavshack, ja denna förhoppningsaktie har en affärsidé som jag tror på. Men om det blir Mavshack eller något annat bolag som kommer att revolutionera Asien med streamade filmer det får framtiden utvisa. Här tog jag helt enkelt ett beslut utifrån dess affärsidé och inget annat. Hade det inte då varit bättre att satsa på Netflix som är ett bolag som är etablerat och går med vinst. Absolut, men marknadspotentialen för inhemsk film kommer att utebli och det är just det unika med Mavshack.
Vilken analytiker som helst skulle nog se ner på dessa argument för att investera i aktier, men vill man vara med på marknaden är det kanske inte alltid det konventionella som gäller.
Tänk själv och tänk smart det kan kanske löna sig!